Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om vaccinationsprogrammet för barn

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

  • Skyddet efter MPR-vaccination utvecklas gradvis. Två veckor efter vaccinationen kan man påvisa antikroppar och efter 3-4 veckor har de flesta svarat på vaccinet och bildat skyddande antikroppar. Men, även vaccinationer som ges kort tid innan avresa medför ett visst skydd.

    Biverkningar och reaktioner på vaccinationen kan uppstå 1-2 veckor efteråt. En vaccination bör därför bokas in i god tid före avresa, för att barnet ska hinna få ett skydd och för att undvika att barnet mår dåligt under resan. Det är dock ganska ovanligt med biverkningar efter MPR-vaccination och risken att de uppstår efter andra vaccindosen är ännu lägre. Vid ökad smittrisk bör man därför inte avstå vaccination av rädsla för biverkningar.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:20

    Direktlänk till frågan

Barn som är för unga för att vaccineras

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar