Frågor och svar om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Frågor och svar kring de barnvaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om vaccinationsprogrammet

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

  • Hur lång tid före avresa är det lämpligt att ett barn vaccineras?

    Skyddet efter MPR-vaccination utvecklas gradvis. Två veckor efter vaccinationen kan man påvisa antikroppar och efter 3-4 veckor har de flesta svarat på vaccinet och bildat skyddande antikroppar.

    Man bör också beakta att biverkningar och reaktioner kan uppstå 1-2 veckor efter vaccinationen. En vaccination bör därför bokas in i god tid före avresa, för att barnet ska hinna få ett skydd och för att undvika att barnet mår dåligt under resan, men även vaccinationer som ges kort tid innan resan medför ett visst skydd.

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar