Vilket vaccin kan pojkar få?

Vilket vaccin som pojkar kan erbjudas inom ett nationellt program beror på vad som upphandlas. Alla HPV-vacciner skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, vilka är de typer som orsakar flest fall av cancer, både bland kvinnor och män.