Vaccination av pojkar mot HPV

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

  • Vaccinationer som ingår i nationella program ska erbjudas kostnadsfritt för den enskilde. De ska också rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

    Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter om programmen som reglerar till vilka grupper vaccin ska erbjudas, antal doser som ska ges och med vilka intervall. Regioner och kommuner ansvarar för genomförandet och är skyldiga att kostnadsfritt erbjuda befolkningen de vaccinationer som ingår i programmen.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:41

    Direktlänk till frågan

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet