Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Vilket vaccin kan pojkar få?

    Vilket vaccin som pojkar kan erbjudas inom ett nationellt program beror på vad som upphandlas av regionerna. Alla tillgängliga HPV-vacciner skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, vilka är de typer som orsakar flest fall av cancer, både bland kvinnor och män.