Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Varför vaccineras inte pojkar inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn idag?

    När vaccination mot HPV infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, fanns inte samma kunskap som idag om hur vaccinationen kunde påverka smittspridningen av HPV och skydda mot former av HPV-relaterad cancer som oftast drabbar män. Därför begränsades vaccinationsprogrammet till att endast omfatta flickor.

Gå till toppen av sidan