Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Varför vaccineras inte pojkar inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn idag?

    När Socialstyrelsen först utredde förutsättningarna för ett vaccinationsprogram mot HPV fanns inte samma kunskap som idag. Det fanns t.ex. inte kunskap om att vaccinationen ger ett flockskydd som påverka smittspridningen av HPV, och därmed kan skydda de som inte har vaccinerat sig. Dessutom förväntade man sig en lika hög vaccinationstäckning mot HPV, som vi har för andra vaccinationer (d.v.s. över 95%), och då bedömdes vinsten av att vaccinera även pojkar bli liten. Idag har vi däremot bara omkring 80-85% vaccinationstäckning bland flickor. Det var heller inte känt vilken roll HPV spelade i cancerformer som oftast drabbar män, eller hur HPV-vaccination kunde skydda mot dessa cancerformer. Därför begränsades vaccinationsprogrammet till att endast omfatta flickor.

    Du hittar Socialstyrelsens underlag på vår webbsida Utredningar om nationella vaccinationsprogram.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:31

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet

Gå till toppen av sidan