Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Vad baserar sig Folkhälsomyndighetens bedömning på?

    Folkhälsomyndigheten har utrett 13 olika aspekter av HPV-vaccination av pojkar, bland annat vaccinens effekt och säkerhet, kostnaderna, och möjligheterna att implementera och följa upp ett utvidgat vaccinationsprogram. De 13 faktorerna är lagstadgade genom smittskyddsförordningen.

Gå till toppen av sidan