Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Kommer äldre pojkar erbjudas catch-up vaccination?

    Beslut om catch-up-vaccination av äldre pojkar får fattas av respektive region. Det skulle dock inte ge lika stora effekter på sjukdomsbördan som catch-up-vaccineringen av flickor gjorde då vaccinationsprogrammet infördes 2010, eftersom sjukdomsbördan bland kvinnor är betydligt större än bland män och för att pojkar idag redan får ett visst skydd genom att flickor vaccineras.

    Uppdaterad: 2019-11-28 10:58

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet

Gå till toppen av sidan