Vaccination av pojkar mot HPV

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

  • Vanliga biverkningar är lokala reaktioner som smärtor, rodnad, svullnad och klåda vid vaccinationsstället. Kortvarig feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla är också vanliga men var nästan lika vanliga hos dem som fick placebo i studierna. Svimning kan förekomma, efter eller till och med före vaccination, och räknas framför allt som en reaktion på nålsticket. Det finns också några rapporter om allergiska reaktioner som utslag och klåda direkt efter att vaccinet getts. I väldigt ovanliga fall kan allvarliga allergiska reaktioner uppstå.

    Det finns mycket god kunskap om HPV-vaccinernas säkerhet, både från stora vaccinstudier och från användning i länder som infört allmänna vaccinationsprogram. Totalt har mer än 270 miljoner doser distribuerats globalt sedan 2006.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:37

    Direktlänk till frågan

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet