Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

  • Hur många doser behövs för ett gott skydd?

    Barn 9–13 år (Gardasil) respektive 9-14 år (Cervarix, Gardasil 9) följer ett tvådosschema. Intervallet mellan de två doserna måste vara minst sex månader och båda doserna bör ges inom ett år.

    Äldre barn och vuxna samt immunsupprimerade barn behöver få tre doser. I ett tredosschema ges den andra dosen en till två månader efter första dosen och den tredje dosen sex månader efter första dosen.

    Vaccinerna godkändes ursprungligen för ett grundvaccinationsschema om tre doser. Sedan dess har fler studier gjorts som visat god effekt efter två doser bland yngre barn, och vaccinerna är nu godkända för användning med ett tvådosschema bland dessa barn.

    Den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste även ges en tredje dos. Det går inte att räkna två doser med enbart två månaders intervall som ett tvådosschema, utan det måste vara ett intervall på minst sex månader.

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

Gå till toppen av sidan