Vaccination av pojkar mot HPV

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

  • I många länder där vaccinerna används har uppföljningsprogram inrättats. Även i Sverige kommer skyddseffekten av vaccinet mot cellförändringar, cancer och kondylom samt vaccinens säkerhet att följas upp långsiktigt. När ett nytt vaccin börjar användas i stor skala kommer det att dyka upp frågor om sjukdomar och symtom som inträffat efter vaccination och om dessa händelser har samband med vaccinet eller bara inträffat samtidigt av en tillfällighet. Varje allvarlig händelse måste rapporteras av sjukvården till Läkemedelsverket som utreder och bedömer om det finns ett orsakssamband. Även allmänheten kan rapportera misstänkta biverkningar. I Sverige registreras alla doser av HPV-vaccin som ges i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i det nationella vaccinationsregistret. Detta gör det möjligt att följa upp effekt och säkerhet av vaccinen.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:37

    Direktlänk till frågan

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet