Vaccination av pojkar mot HPV

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

  • Kan HPV-vaccinet ges tillsammans med andra vacciner?

    Ja. HPV-vaccin kan i likhet med andra vacciner ges samtidigt som de flesta andra vacciner, men på separata injektionsställen.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:39

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet