Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

  • Kan HPV-vaccinet ges tillsammans med andra vacciner?

    Ja. HPV-vaccin kan i likhet med andra vacciner ges samtidigt som de flesta andra vacciner, men på separata injektionsställen.

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

Gå till toppen av sidan