Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Vilken effekt kan ett vaccinationsprogram för pojkar få?

    Dels kommer pojkar få möjligheten att skydda sig mot HPV-infektioner, vilket kan minska deras risk för HPV-relaterad cancer, och dels kan smittspridningen minska. Detta kan minska förekomsten av cancer bland kvinnor ytterligare och innebär också ett ökat indirekt skydd för de personer som inte vaccinerar sig.

Gå till toppen av sidan