Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

  • Hur gott skydd ger HPV-vaccin?

    HPV-vaccin skyddar till 90 procent mot de HPV-typer som vaccinerna omfattar, såvida du inte blivit smittad innan du blev vaccinerad. Vaccinerna har nämligen ingen effekt mot en redan befintlig infektion eller en redan etablerad cellförändring. I de kliniska studierna av HPV-vaccin har man visat en skyddseffekt mot allvarliga förstadier till livmoderhalscancer och analcancer orsakade av HPV 16 och 18. Skyddet mot cancer kommer vi inte att kunna utvärdera förrän om många år, eftersom det tar minst 20 år för dem som vaccineras idag att nå den ålder då livmoderhalscancer oftast uppträder.

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

Gå till toppen av sidan