Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

  • Hur länge varar skyddet efter vaccinering? Kommer påfyllnadsdoser bli nödvändiga?

    Hur långt skydd (immunitet) som ett nytt vaccin ger är oftast inte helt känt när det introduceras. Skyddet av HPV-vaccin följs fortlöpande och för närvarande finns data som visar att unga kvinnor är skyddade mot cellförändringar och kondylom i minst tio år efter vaccination. För flickor och pojkar som vaccinerats i åldrarna 9-15 år finns data efter åtta år som visar att skyddseffekten kvarstår. Om och när det kan behövas en påfyllnadsdos för bibehålla ett skydd mot cancer kommer att besvaras i sinom tid genom de långtidsstudier som pågår.

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

Gå till toppen av sidan