Vaccination av pojkar mot HPV

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

  • Eftersom de vacciner som ges för att förebygga HPV inte är testade speciellt på gravida kvinnor, ska de undvikas vid graviditet. I vaccinstudierna som gjorts bland kvinnor var en förutsättning för att få delta att man inte var gravid och att man använde preventivmedel. Det var ändå ett antal kvinnor som blev gravida under studierna. Vid uppföljning av kvinnorna som vaccinerats under graviditeten såg man ingen ökad risk för missfall eller fosterskador jämfört med placebogruppen. Det finns dock inte tillräckligt med data för att värdera HPV-vaccination under graviditet fullt ut och HPV-vaccin bör därför inte ges till gravida.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:39

    Direktlänk till frågan

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet