Frågor och svar om influensavaccination

Frågor och svar kring influensavaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men även för exempelvis media och andra intresserade personer.

Influensaläget och influensasjukdom

Brist på influensavaccin säsongen 2018–2019

 • Vad kan dagens vaccinbrist komma att få för konsekvenser under influensasäsongen?

  Under influensasäsongen ökar vikten av antiviral behandling för de som tillhör en riskgrupp och inte vaccinerats samt som alltid för de som blir svårt sjuka i influensa. Personer i riskgrupp som inte kunnat vaccinera sig kan diskutera med sin behandlande läkare om andra sätt att skydda sig under säsongen. I vissa fall kan antivirala läkemedel sättas in som profylax vid exponering för smitta. Vid särskilda boenden är det viktigt att ha ett lager av jourdoser som kan användas vid utbrott av influensa.

  För att minska smittspridningen gäller som alltid att:

  • Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som sedan slängs. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk! På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

  God handhygien – affisch 1

  Läkemedelsverkets rekommendationer om behandling och profylax av influensa med antivirala medel

Generellt om influensavaccin

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination