Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

  • Vilka andra länder har HPV-vaccin i vaccinationsprogram?

    Vaccination mot HPV för flickor är införd i över 70 länders barnvaccinationsprogram, bland annat i Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Portugal, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, USA, Australien och Kanada. Med finansiell hjälp från organisationen GAVI har HPV-vaccinationsprogram också kunnat införas i många låginkomstländer, bland annat i Ghana, Kenya, Madagaskar, Malawi, Niger, Sierra Leone och Tanzania.

    I Österrike, Liechtenstein, USA, Australien och delar av Kanada får även pojkar HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammen. Norge kommer att börja erbjuda HPV-vaccination till pojkar 2018.

Vaccination av pojkar mot HPV

Gå till toppen av sidan