Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Kan pojkar få vaccinet inom vaccinationsprogrammet framöver?

    Ja, Folkhälsomyndigheten har utrett frågan och gjort bedömningen att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och därmed skulle kunna införas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

    I budgetpropositionen för 2020 avsatte regeringen pengar för vaccinationen, och i november 2019 antogs ramarna för statsbudgeten. Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet för att pojkar ska kunna erbjudas vaccination mot HPV från och med höstterminen 2020.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet

Gå till toppen av sidan