Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Kan pojkar få vaccinet inom vaccinationsprogrammet framöver?

    Folkhälsomyndigheten har utrett frågan och bedömer att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och därmed kan införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination inom ett allmänt program bedöms kunna minska smittspridningen och sjukdomsbördan, vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och inte innebära några etiska eller humanitära hinder. Det är regeringen som beslutar om vaccinationsprogrammet ska utvidgas till att även omfatta pojkar. Frågan bereds nu i Regeringskansliet.

Gå till toppen av sidan