Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Vaccination av pojkar mot HPV

  • Kan pojkar få vaccinet inom vaccinationsprogrammet framöver?

    Ja, Folkhälsomyndigheten har utrett frågan och bedömer att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och därmed skulle kunna införas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I budgetpropositionen för 2020 har regeringen avsatt pengar för vaccinationen. Om budgeten accepteras av riksdagen kan programmet komma att utvidgas.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet

Gå till toppen av sidan