Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

  • När kan ett vaccinationsprogram för pojkar mot HPV införas?

    Det är svårt att säga. Folkhälsomyndigheten har skickat in underlag till regeringen, och nu bereds ärendet i Regeringskansliet. Innan ett vaccinationsprogram för pojkar kan starta måste Folkhälsomyndigheten ändra sina föreskrifter och landstingen upphandla vaccin. Elevhälsans medicinska insats måste också få tid att förbereda sig. Mellan regeringens beslut och start av programmet kan det ta 6-12 månader.

Gå till toppen av sidan