Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Vaccination av pojkar mot HPV

  • När kan ett vaccinationsprogram för pojkar mot HPV införas?

    I budgetpropositionen för 2020 avsattes pengar för att finansiera ett vaccinationsprogram som även omfattar pojkar. Folkhälsomyndigheten har påbörjat arbetet med att ändra föreskrifterna så att ett vaccinationsprogram för pojkar mot HPV ska kunna börja gälla från och med höstterminen 2020. Elevhälsan behöver också tid på sig för att förbereda det utvidgade vaccinationsprogrammet.

    Uppdaterad: 2019-11-28 10:54

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

Vaccinationsprogram mot HPV

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet

Gå till toppen av sidan