Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen. Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande.

Brucellos är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Blekinge0/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/02/0,720/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,351/0,355/1,782/0,710/00/00/00/00/00/0
Halland2/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/02/0,790/00/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Skåne2/0,155/0,370/00/00/02/0,150/01/0,081/0,080/00/0
Stockholm3/0,133/0,135/0,224/0,183/0,133/0,144/0,192/0,091/0,043/0,156/0,30
Södermanland1/0,340/01/0,350/00/00/02/0,730/02/0,740/00/0
Uppsala2/0,550/00/03/0,851/0,280/01/0,290/00/01/0,300/0
Värmland1/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland2/0,810/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/01/0,381/0,390/00/00/01/0,400/0
Västra Götaland2/0,117/0,414/0,243/0,182/0,124/0,241/0,064/0,251/0,061/0,062/0,12
Örebro0/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,351/0,360/0
Östergötland0/01/0,222/0,440/00/02/0,461/0,233/0,690/00/00/0
Totalt15/0,1519/0,1913/0,1316/0,1610/0,1013/0,1311/0,1112/0,126/0,067/0,078/0,08