Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen. Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande.

Brucellos är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,340/00/00/00/00/00/02/0,720/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,351/0,355/1,782/0,710/00/00/00/00/0
Halland0/02/0,610/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,420/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/02/0,790/00/00/01/0,400/00/00/00/0
Skåne0/02/0,145/0,370/00/00/02/0,150/01/0,081/0,080/0
Stockholm4/0,173/0,123/0,135/0,224/0,183/0,133/0,144/0,192/0,091/0,043/0,15
Södermanland0/01/0,340/01/0,350/00/00/02/0,730/02/0,740/0
Uppsala0/02/0,540/00/03/0,851/0,280/01/0,290/00/01/0,30
Värmland0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/02/0,810/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/01/0,381/0,390/00/00/01/0,40
Västra Götaland2/0,112/0,117/0,414/0,243/0,182/0,124/0,241/0,064/0,251/0,061/0,06
Örebro4/1,330/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,351/0,36
Östergötland0/00/01/0,222/0,440/00/02/0,461/0,233/0,690/00/0
Totalt11/0,1015/0,1419/0,1913/0,1316/0,1610/0,1013/0,1311/0,1112/0,126/0,067/0,07