Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Blekinge0/013/8,156/3,769/5,672/1,270/01/0,656/3,930/01/0,650/0
Dalarna1/0,3411/3,8412/4,198/2,812/0,710/01/0,360/02/0,721/0,360/0
Gotland1/1,703/5,114/6,824/6,891/1,740/01/1,740/04/6,972/3,491/1,74
Gävleborg0/014/4,9012/4,209/3,1621/7,459/3,210/04/1,444/1,448/2,890/0
Halland1/0,3073/22,47122/37,5570/21,8592/29,22107/34,4454/17,5921/6,903/0,990/00/0
Jämtland0/05/3,857/5,391/0,771/0,785/3,945/3,954/3,1610/7,91142/112,153/2,36
Jönköping4/1,1164/17,9151/14,2756/15,8771/20,4173/21,2026/7,6126/7,6613/3,8421/6,2315/4,46
Kalmar2/0,8217/6,9813/5,334/1,650/00/00/00/01/0,420/00/0
Kronoberg0/06/3,0313/6,5814/7,197/3,650/01/0,530/00/00/01/0,54
Norrbotten1/0,398/3,183/1,1911/4,380/00/00/03/1,2014/5,639/3,612/0,80
Skåne2/0,1437/2,7540/2,9740/3,0133/2,5334/2,6316/1,2524/1,908/0,6315/1,2014/1,13
Stockholm8/0,34219/9,48240/10,39179/7,8884/3,7677/3,5077/3,55112/5,26111/5,31119/5,80100/4,96
Södermanland0/05/1,713/1,022/0,690/01/0,350/00/00/03/1,100/0
Uppsala1/0,2750/13,5557/15,4444/12,1756/15,8152/14,9021/6,079/2,6317/5,0211/3,278/2,41
Värmland0/02/0,711/0,358/2,863/1,081/0,360/00/00/02/0,730/0
Västerbotten0/018/6,7015/5,5814/5,264/1,515/1,900/01/0,38155/59,7012/4,624/1,54
Västernorrland0/03/1,214/1,622/0,814/1,644/1,644/1,655/2,0617/7,0210/4,110/0
Västmanland0/06/2,212/0,732/0,740/01/0,380/00/00/00/00/0
Västra Götaland5/0,2950/2,9539/2,3029/1,7374/4,4830/1,8315/0,9221/1,3116/1,0026/1,6411/0,70
Örebro0/023/7,6912/4,019/3,0516/5,493/1,041/0,352/0,701/0,359/3,210/0
Östergötland8/1,7488/19,23123/26,8879/17,4756/12,562/0,451/0,220/03/0,691/0,230/0
Totalt34/0,33715/7,06779/7,69594/5,94527/5,34404/4,14224/2,32238/2,49379/3,99392/4,16159/1,70