Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Blekinge9/5,644/2,505/3,153/1,914/2,597/4,583/1,966/3,912/1,301/0,652/1,31
Dalarna4/1,398/2,794/1,402/0,715/1,7919/6,855/1,807/2,524/1,442/0,722/0,72
Gotland2/3,410/02/3,441/1,740/00/00/00/07/12,220/00/0
Gävleborg18/6,3012/4,2015/5,2737/13,1227/9,6423/8,2736/13,0110/3,6214/5,066/2,172/0,72
Halland49/15,0858/17,8597/30,2869/21,9161/19,6365/21,1834/11,1730/9,9517/5,6813/4,3825/8,52
Jämtland4/3,081/0,776/4,660/04/3,153/2,371/0,7913/10,293/2,360/00/0
Jönköping33/9,2330/8,3957/16,1537/10,6333/9,5838/11,1334/10,0243/12,7228/8,3133/9,8251/15,21
Kalmar32/13,1319/7,8019/7,8422/9,2537/15,7035/14,9626/11,1311/4,714/1,714/1,717/2,99
Kronoberg20/10,1218/9,1114/7,1910/5,222/1,059/4,809/4,8411/5,9510/5,436/3,278/4,39
Norrbotten2/0,790/02/0,792/0,801/0,401/0,401/0,406/2,414/1,601/0,401/0,40
Skåne79/5,8736/2,6755/4,1541/3,1450/3,8762/4,8658/4,5974/5,9138/3,0532/2,6038/3,13
Stockholm49/2,1235/1,5152/2,2935/1,5639/1,7747/2,1741/1,9249/2,3443/2,0935/1,7339/1,97
Södermanland11/3,7714/4,806/2,086/2,112/0,714/1,445/1,823/1,102/0,737/2,602/0,74
Uppsala62/16,8014/3,794/1,1014/3,959/2,5710/2,896/1,757/2,067/2,082/0,6011/3,36
Värmland11/3,9213/4,638/2,862/0,726/2,185/1,824/1,464/1,464/1,462/0,733/1,09
Västerbotten38/14,1542/15,6441/15,4211/4,1712/4,5722/8,4214/5,385/1,926/2,313/1,163/1,16
Västernorrland8/3,252/0,817/2,853/1,232/0,828/3,302/0,822/0,820/01/0,412/0,82
Västmanland2/0,734/1,471/0,374/1,511/0,387/2,704/1,565/1,962/0,792/0,7911/4,40
Västra Götaland263/15,5597/5,73172/10,28198/12,00150/9,19160/9,90169/10,55165/10,37113/7,1569/4,3982/5,26
Örebro43/14,3839/13,040/03/1,034/1,380/04/1,414/1,426/2,142/0,710/0
Östergötland85/18,5758/12,6770/15,4851/11,4423/5,2025/5,7016/3,6823/5,3320/4,656/1,4015/3,54
Totalt824/8,14504/4,98637/6,37551/5,59472/4,84550/5,70472/4,93478/5,04334/3,55227/2,43304/3,28