Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter 2021

Lyssna

Här finns 2021 års rapporteringar om de anmälningspliktiga sjukdomarna samlade.

De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning och publiceras löpande under våren.
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2021: Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser, publiceras under våren.

Publikation

Årsrapporter per sjukdom

Nedanstående lista anger länkar till respektive sjukdom med flikar för både årsrapporter och löpande månadsstatistik.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

W

V

Y

Z