Cryptosporidiuminfektion

Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,650/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Gotland1/1,740/00/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/0
Gävleborg1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,366/2,16
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/01/0,781/0,780/00/00/02/1,572/1,571/0,781/0,7843/33,9691/71,87
Jönköping3/0,890/01/0,290/00/00/01/0,294/1,181/0,295/1,482/0,594/1,18
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/01/0,400/00/00/00/00/00/01/0,400/01/0,406/2,41
Skåne0/00/01/0,080/02/0,160/00/00/08/0,641/0,080/03/0,24
Stockholm12/0,587/0,349/0,434/0,194/0,196/0,295/0,2410/0,4810/0,4826/1,2611/0,5315/0,73
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03/1,10
Uppsala0/00/01/0,290/00/00/00/00/01/0,293/0,892/0,594/1,19
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,730/0
Västerbotten0/00/01/0,380/00/00/00/00/00/04/1,545/1,922/0,77
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,419/3,70
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,062/0,124/0,250/01/0,062/0,122/0,123/0,182/0,123/0,181/0,065/0,31
Örebro0/00/02/0,710/00/00/00/00/00/01/0,354/1,422/0,71
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,230/0
Totalt18/0,1911/0,1120/0,214/0,047/0,078/0,0810/0,1019/0,2025/0,2645/0,4774/0,78151/1,60