Rapporterna visar det totala antalet diagnostiserade fall vid de laboratorier som deltar i den frivilliga rapporteringen. Rapporterna publiceras en gång i veckan på Folkhälsomyndighetens webbplats under norovirussäsongen.

Rapporter för säsong 2016/2017

Rapporter för säsong 2015/2016

Rapporter för säsong 2014/2015

Rapporter för säsong 2013/2014

Slutrapporter för Calicivirus

Redaktör: Elsie Ydring