Cryptosporidiuminfektion

Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,350/01/0,352/0,711/0,352/0,710/02/0,710/00/0
Halland2/0,645/1,601/0,323/0,964/1,288/2,577/2,2521/6,7525/8,0410/3,2111/3,5410/3,21
Jämtland1/0,780/00/00/00/00/01/0,781/0,780/01/0,781/0,780/0
Jönköping0/00/01/0,2925/7,266/1,7412/3,483/0,8712/3,485/1,455/1,454/1,160/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne4/0,311/0,074/0,311/0,072/0,152/0,153/0,234/0,316/0,465/0,381/0,071/0,07
Stockholm4/0,182/0,093/0,131/0,042/0,097/0,3110/0,4519/0,869/0,406/0,279/0,405/0,22
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Uppsala1/0,280/03/0,853/0,853/0,853/0,852/0,5711/3,152/0,5710/2,868/2,296/1,71
Värmland0/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/01/0,380/01/0,382/0,760/01/0,38
Västernorrland0/01/0,410/00/00/01/0,410/00/00/02/0,820/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,061/0,061/0,060/00/06/0,361/0,064/0,246/0,363/0,184/0,243/0,18
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,691/0,34
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,220/01/0,22
Totalt13/0,1310/0,1014/0,1433/0,3318/0,1843/0,4429/0,2974/0,7555/0,5647/0,4840/0,4128/0,28