Sammanfattning

Samtliga övervakningssystem visar att spridningen av influensa avtagit ytterligare och sammantaget är influensaaktiviteten låg. Totalt rapporterades 569 fall av influensa under vecka 10, i stort sett uteslutande influensa A. Även i övriga Skandinavien och Europa avtar influensaaktiviteten. Åldersfördelningen av laboratorieverifierade fall visar att det är främst barn under 5 år och personer 65 år och äldre som drabbats av årets influensa. Bland de patienter som intensivvårdats ses en majoritet i åldersgruppen 40 år eller äldre. Jämfört med tidigare säsonger har färre blivit sjuka och en lägre överdödlighet har uppmätts. Läs mer om detta i veckans två specialavsnitt om åldersfördelningen bland influensafallen samt om överdödlighet.

Från och med denna rapport kommer influensarapporterna att publiceras varannan vecka. Nästa rapport publiceras den 27 mars 2019.

Läs hela rapporten för vecka 10 - publicerad 14 mars (PDF, 556 kB)

ÖvervakningssystemVecka 10Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad övervakning 569 fall, varav:
562 influensa A
7 influensa B
Trend: minskning
3 737  prover
15,2 % positiva
Trend: minskning
Sentinelprovtagning

12 fall, varav:
4 A/H1N1pdm09
7 A/H3N2
1 influensa A (ej subtypad)
0 B/Victoria
0 B/Yamagata

39 prover
30,8 % positiva
Trend: minskning
SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering Kumulativt har 224 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2018, varav:
24 A/H1N1pdm09
1 A/H3N2
199 Influensa A (ej subtypad)
0 influensa B
Överdödlighet

Signifikant förhöjd överdödlighet uppmätt:
FluMoMo: Åldersgruppen 15-64 samt hela befolkningen, vecka 52
MoMo: Norra regionen (hela befolkningen), vecka 52

1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge)

6,4 % samtal om feber hos barn
Aktivitet: låg

Trend: minskning
Webbsök för influensa Aktivitet: låg Trend: minskning

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)