Sammanfattning

Spridningen av influensa har som förväntat planat ut sedan nyår och aktiviteten är sammantaget låg. Under vecka 2 rapporterades 685 fall av influensa, i stort sett uteslutande influensa A. Under kommande veckor förväntas influensaaktiviteten öka succesivt eftersom många återgått till jobb och skola. En topp kommer troligtvis att nås under februari. I veckans specialavsnitt kan du läsa mer om vaccinationstäckning för hösten 2018.

Senaste sammanställningen av vaccinationstäckning visar att fler personer i alla åldersgrupper har vaccinerat sig jämfört med tidigare säsonger. En del landsting har fått fler doser av influensavaccin levererade men tillgången till vaccinationer varierar i landet. Vilka prioriteringar som gäller för vaccinationer kan variera regionalt.

Det är nu hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig mot influensa eftersom det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet. Rekommendationen gäller personer som är gravida, 65 år eller äldre eller som har vissa kroniska sjukdomar eller tillstånd. Personer i dessa riskgrupper har en ökad risk för allvarlig sjukdom till följd av influensa. Dessa individer rekommenderas även att söka vård vid misstänkt influensa, oavsett vaccinationsstatus. Det finns antivirala mediciner som har bäst verkan om de sätts in tidigt i sjukdomsförloppet.

Läs hela rapporten för vecka 2 - publicerad 17 januari (PDF, 556 kB)

ÖvervakningssystemVecka 2Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad övervakning 685 fall, varav:
683 influensa A
2 influensa B
Trend: oförändrad
3 878  prover
17,7 % positiva
Trend: oförändrad
Sentinelprovtagning

29 fall, varav:
26 A/H1N1pdm09
3 A/H3N2
0 influensa A (ej subtypad)
0 B/Victoria
0 B/Yamagata

81 prover
35,8 % positiva
Trend: ökning
SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering Kumulativt har 75 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2018, varav:
12 A/H1N1pdm09
0 A/H3N2
63 Influensa A (ej subtypad)
0 influensa B
Överdödlighet Ingen signifikant överdödlighet uppmätt sedan vecka 40, 2018.
1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge)

4,6 % samtal om feber hos barn
Aktivitet: låg

Trend: minskning
Webbsök för influensa Aktivitet: låg Trend: minskning

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste tre säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)