Sammanfattning

Samtliga övervakningssystem visar på att säsongens influensaepidemi har avslutats. Antalet laboratorieverifierade fall passerade gränsvärdet för säsongsavslut under vecka 18. Under vecka 18 och 19 rapporterades 86 respektive 55 fall av influensa. Sedan slutet på mars har majoriteten av fallen varit influensa A. Även i övriga Skandinavien är influensaaktiviteten mycket låg. I veckans specialavsnitt ”vad flyger” kan du läsa mer om övriga orsaker till luftvägsinfektioner.

Nästa rapport publiceras den 5 juni och blir den sista rapporten för säsongen. Rapporten sammanfattar då hela säsongen 2017-2018.

ÖvervakningssystemVecka 19Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad övervakning 55 fall, varav:
 • 49 influensa A
 • 6 influensa B
Trend: minskning

1 021 prover

 • 5,4 % positiva
Trend: minskning
Sentinelprovtagning

0 fall, varav:

 • 0 A/H1N1pdm09
 • 0 A/H3N2
 • 0 influensa A (ej subtypad)
 • 0 B-Victoria
 • 0 B-Yamagata
Trend: minskning
1 prov
 • 0 % positiva
Trend: minskning
SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering Kumulativt har 443 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2017, varav:
 • 9 A/H1N1pdm09
 • 14 A/H3N2
 • 132 A (ej subtypad)
 • 288 B
Överdödlighet Signifikant och hög överdödlighet uppmätt vecka 3-15, 2018.
1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge) Ingen
data på grund av tekniskt fel
Webbsök för influensa Aktivitet: mycket låg Trend: minskning

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 5 säsongerna, från 2013-2014 till 2017-2018.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)