Lägesbeskrivning vecka 46

Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i hela Sverige. Under vecka 46 rapporterades 43 laboratorieverifierade fall, varav 37 fall av influensa A och 6 fall av influensa B. De flesta fallen rapporterades från Stockholm, följt av Västra Götaland och Sörmland. Enstaka fall rapporterades även från övriga delar av landet. Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg även i övriga Skandinavien och Europa. I veckans specialavsnitt ”Vad flyger i luften” kan du läsa mer om övriga orsaker till luftvägsinfektioner.

Den 7 november startade säsongens vaccinering mot influensa. Personer 65 år och äldre, gravida samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd rekommenderas vaccination för att skydda sig mot svår sjukdom.

Läs hela rapporten för vecka 46 – publicerad 23 november (PDF, 798 kB)

ÖvervakningssystemVecka 46Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad övervakning 43 fall, varav:
  • 37 influensa A
  • 6 influensa B
Trend: ökning

1 052 prover

  • 4,1% positiva
Trend: ökning
Sentinelprovtagning 0 fall Trend: oförändrad
43 prover
  • 0% positiva
Trend: oförändrad
SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering Kumulativt har 2 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2017, varav:
  • 0 A/H1N1pdm09
  • 1 A/H3N2
  • 1 influensa A (ej subtypad)
  • 0 B
1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge) 4,3% samtal om feber hos barn
Aktivitet: mycket låg
Trend: oförändrad
Webbsök för influensa Aktivitet: låg Trend: minskning

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 5 säsongerna, från 2013-2014 till 2017-2018.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa A(H1N1)pdm09

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)