Sammanfattning

Endast sporadiska fall av influensa har hittills rapporterats i Sverige och influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg. Fem fall av influensa rapporterades under vecka 44. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten mycket låg. Det är ännu för tidigt att säga hur kommande säsong kommer att utvecklas och vilken virustyp som kan tänkas dominera. Folkhälsomyndigheten kommer att följa läget noggrant och uppdatera prognosen veckovis.

Den 6 november startade den årliga vaccinationskampanjen. Personer med riskgruppstillhörighet rekommenderas influensavaccination eftersom de har en ökad risk för allvarlig sjukdom till följd av influensa. Till riskgrupperna hör exempelvis gravida, personer 65 år och äldre, de som har kronisk hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom, samt personer med kronisk lever- eller njursvikt, diabetes eller kraftigt nedsatt immunförsvar.

Läs hela rapporten för vecka 44 – publicerad 8 november (PDF, 2,3 MB)

ÖvervakningssystemVecka 44Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad övervakning 5 fall, varav:
4 influensa A
1 influensa B
Trend: oförändrad
791 prover
0,6 % positiva
Trend: oförändrad
Sentinelprovtagning

2 fall, varav:
1 A/H1N1pdm09
0 A/H3N2
1 influensa A (ej subtypad)
0 B/Victoria
0 B/Yamagata

22 prover
9,1 % positiva
Trend: oförändrad
SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering Kumulativt har 0 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2018, varav:
0 A/H1N1pdm09
0 A/H3N2
0 Influensa A (ej subtypad)
0 influensa B
Överdödlighet Ingen signifikant överdödlighet uppmätt sedan vecka 40, 2018.
1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge)

3,8% samtal om feber hos barn
Aktivitet: mycket låg

Trend: oförändrad
Webbsök för influensa Aktivitet: låg Trend: ökande

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste tre säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)