Influensarapport

Denna rapport publicerades den 9 maj 2019 och redovisar influensaläget vecka 17 och 18 (22 april – 5 maj).

Sammanfattning

Influensaaktiviteten i Sverige avtar långsamt och närmar sig säsongavslut. Totalt rapporterades 299 fall av influensa under vecka 17 och 150 fall under vecka 18, i stort sett uteslutande influensa A. Fall rapporterades från hela landet förutom Örebro, Halland och Kronobergs län under vecka 18 men från flera län rapporteras endast enstaka fall. Även i övriga Skandinavien och Europa börjar spridningen av influensa att upphöra. I veckans specialavsnitt ”Vad flyger” kan du läsa om övriga orsaker till luftvägsinfektioner.

Nästa rapport publiceras vecka 25 och blir den sista rapporten för säsongen. Rapporten sammanfattar då hela säsongen 2018-2019.

10 år sedan första fallet av A(H1N1)pdm09 konstaterades i Sverige

Mars 2009 kom de första larmen från Nordamerika om att en ny typ av influensa började spridas ”svininfluensa”, influensa A(H1N1)pdm09. Initialt var det spridning i USA och Mexiko, men det blev snabbt en global spridning. I Sverige rapporterades de första fallen av det pandemiska influensaviruset i slutet av april 2009, vilket nu är 10 år sedan. Den 11 juni 2009 deklarerade WHO att det var en pandemi. Sedan dess har influensaviruset övergått till att cirkulera som en vanlig säsongsinfluensa och i år har denna virustyp dominerat spridningen i såväl Sverige som övriga Europa samt i Nordamerika.

Läs hela rapporten för vecka 17 och 18 - publicerad 9 maj (PDF, 1,1 MB)

ÖvervakningssystemVecka 18Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad övervakning 150 fall, varav:
150 influensa A
0 influensa B
Trend: minskning
1 752  prover
8,6 % positiva
Trend: minskning
Sentinelprovtagning

0 fall, varav:
0 A/H1N1pdm09
0 A/H3N2
0 influensa A (ej subtypad)
0 B/Victoria
0 B/Yamagata

4 prover
0,0 % positiva
Trend: minskning
SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering Kumulativt har 354 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2018, varav:
35 A/H1N1pdm09
6 A/H3N2
311 Influensa A (ej subtypad)
2 influensa B
Överdödlighet

Signifikant förhöjd överdödlighet uppmätt:
FluMoMo: Åldersgruppen 15-64 samt hela befolkningen, vecka 52
MoMo: Norra regionen (hela befolkningen), vecka 52

1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge)

3,9 % samtal om feber hos barn
Aktivitet: mycket låg

Trend: minskning
Webbsök för influensa Webbsök har uppehåll på grund av teknisk utveckling

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)

Kontakt

Epost till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.