Sammanfattning

Samtliga övervakningssystem visade att influensaaktiviteten fortsatte öka under vecka 6. Antalet rapporterade fall från landets laboratorier ökade och var på en fortsatt hög nivå av influensaaktivitet medan andelen positiva var oförändrad på en medelhög nivå. Säsongens topp är sannolikt nära men det är som alltid svårt att i förväg säga när det vänder. Under kommande veckor när skolor har sportlov kan ledigheten bidra till minskad spridning av influensa. Det är fortsatt influensa B/Yamagata som dominerar spridningen, men även influensa A ökar. Totalt 1713 fall av laboratorieverifierad influensa under vecka 6, varav 1282 influensa B fall och 431 influensa A fall. Även i övriga Skandinavien dominerar influensa B/Yamagata och en ökande aktivitet ses. I veckans specialavsnitt kan du läsa mer om de patienter som intensivvårdats med influensa samt om övriga orsaker till luftvägsinfektioner

Vi ser att användningen av antivirala mediciner varje vecka följer de laboratorieverifierade fallen, vilket är positivt. Vi vill fortsatt belysa vikten av tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som är svårt sjuka eller tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, oavsett vaccinationsstatus. Hälften av de intensivvårdade patienterna med influensa under 65 år som hittills rapporterats under säsongen saknar riskgruppstillhörighet enligt Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering (SIRI).

Läs hela rapporten för vecka 6 – publicerad 15 februari 2018 (PDF, 731 kB)

ÖvervakningssystemVecka 6Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad övervakning 1 713 fall, varav:
 • 431 influensa A
 • 1 282 influensa B
Trend: ökning

5 036 prover

 • 34,0 % positiva
Trend: oförändrat
Sentinelprovtagning

70 fall, varav:

 • 1 A/H1N1pdm09
 • 9 A/H3N2
 • 0 B-Victoria
 • 60 B-Yamagata
Trend: ökning
110 prover
 • 63,6 % positiva
Trend: ökning
SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering Kumulativt har 156 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2017, varav:
 • 0 A/H1N1pdm09
 • 6 A/H3N2
 • 38 A (ej subtypad)
 • 112 B
Överdödlighet Ingen signifikant överdödlighet uppmätt sedan vecka 40, 2017
1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge) 8,7 % samtal om feber hos barn
Aktivitet: medelhög
Trend: oförändrat
Webbsök för influensa Aktivitet: hög Trend: ökning

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 5 säsongerna, från 2013-2014 till 2017-2018.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)