Sammanfattning

Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2017-2018 kännetecknades av en sen säsongsstart (vecka 50) och en låg aktivitet. Antalet fall gick upp till en medelhög nivå under totalt tre veckor under perioden vecka 8 till 12, och var på en låg nivå resten av säsongen. Sett till andelen analyserade prover som varit positiva för RSV kom säsongen däremot aldrig upp på medelhög aktivitet utan var på en konstant låg nivå. Totalt har 4 544 laboratorieverifierade fall av RSV rapporterats, vilket är högre än tidigare lågsäsonger.

De flesta av säsongens fall (1 944 fall, 45 procent) påvisades bland barn under 2 år, varav barn 0-1 år stod för majoriteten (1 569, 36 procent av alla fall). Sett till antalet personer i varje åldersgrupp så är barn under 2 år också den åldersgrupp som är hårdast drabbad med en incidens på drygt 800 fall per 100 000. Personer som är 65 och äldre står för 31 procent av fallen med en incidens på 67 per 100 000.

Det analyserades flest prov för RSV under vecka 6 och 7, vilket sammanfaller med influensasäsongens topp, medan den högsta andelen positiva prover sågs i slutet av s��songen. Under säsongen har i snitt 5,1 procent av de tagna proverna visat sig vara positiva för RSV, jämfört med 8,9 procent säsongen 2016-2017. Majoriteten av fallen diagnosticerades med PCR, men även immunokromatografiska snabbtest och immunofluoroscens användes. Under säsongen typades 359 prover med RSV, varav 66 procent var RSV-B och 34 procent RSV-A.

Flest fall diagnosticerades i storstadsregionerna Västra Götaland och Stockholm. Incidensen sett till folkmängden var högst i Sveland (52 per 100 000), följt av Norrland (43 per 100 000) och Götaland (39 per 100 000).

Enligt det Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) har 141 patienter vårdats på grund av RSV vid intensivvårdsavdelningar (IVA) under säsongen 2017-2018. De flesta fall som vårdats på IVA med RSV under säsongen var barn 0-11 månader (52 procent) följt av patienter 65 år och äldre (23 procent) och barn 1-3 år (16 procent). Även i denna statistik ses en betydande andel av proverna i åldersgruppen 65 år och äldre.

På nationell nivå brukar RSV uppträda i ett vartannat år mönster med sen låg aktivitet ena säsongen och tidig hög aktivitet andra säsongen. Om mönstret fortsätter kommer vi troligen att se en mer intensiv epidemi nästa vinter som startar i december och når sin topp under februari.

RSV-övervakningen avslutas nu för säsongen och börjar igen den 1 oktober 2018 (vecka 40). Ett stort tack till alla laboratorier och barnkliniker som bidragit med data till den frivilliga laboratorieövervakningen under säsongen! Trevlig sommar önskar vi som arbetat med RSV-rapporterna denna säsong.

AnnaSara Carnahan, Marie Rapp och Mia Brytting

Läs hela sammanfattningen av säsongen 2017-2018 – publicerad 7 juni (PDF, 132 kB)

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger