RSV-rapport

Denna rapport publicerades den 9 maj 2019 och redovisar RSV-läget vecka 17 och 18 (22 april – 5 maj).

Sammanfattning

Aktiviteten av respiratory syncytial virus (RSV) är mycket låg och avtagande. Tröskelvärdet för säsongsavslut passerades under vecka 16, både när det gäller antalet rapporterade fall och andelen positiva prover. Under vecka 18 påvisades RSV i 70 av de 1 409 analyserade proven (5,0 procent). Under vecka 17 analyserades 2 009 prover för RSV, varav 106 prover var positiva (5,3 procent).

Fall rapporteras fortfarande från de flesta län, förutom Norrbotten, Jämtland och Jönköping som inte hade några fall under vecka 18. Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) var något högre i Norrland med 1,5 fall per 100 000 invånare jämfört med Svealand och Götaland med 0,6 fall per 100 000.

Sammantaget har drygt hälften av RSV-fallen under säsongen påvisats i åldersgruppen 0-4 år (52 procent), varav spädbarn (under 1 år) står för majoriteten av fallen i den åldersgruppen (62 procent). I åldersgruppen 65 år och äldre återfinns 32 procent av fallen. För ålders- och könsfördelning se Tabell 3 och Figur 3.

Nästa rapport publiceras vecka 25 och blir den sista för säsongen. Rapporten sammanfattar då hela säsongen 2018-2019.

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Kontakt

Epost till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.