Sammanfattning

Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) ligger på en fortsatt låg nivå trots att antalet fall ökat de senaste veckorna. Sett till andelen positiva prover har säsongen ännu inte dragit igång och utvecklingen följer fortsatt som förväntat den för en sen lågintensiv epidemi. Ökningen i antalet fall ser alltså främst ut att vara en effekt av ökad provtagning snarare än ökad spridning. Figur 3 visar de olika analysmetoder som använts för de positiva RSV diagnoserna.

Under vecka 1 analyserades 2541 prover för RS-virus varav 110 prover var positiva (4 procent). Flest positiva proverna rapporterades från Stockholm följt av Västra Götaland (se Tabell 1).

De flesta av säsongens hittills drygt 400 positiva RSV-diagnoser har påvisats bland barn under 5 år (67 procent). Som förväntat har många diagnoser ställts hos spädbarn (under 1 år) – där 43 procent av de rapporterade RSV-fallen återfinns. Drygt 20 procent av fallen har varit i åldersgruppen 65 år och äldre. Könsfördelningen visar att fler flickor/kvinnor ses i vissa åldersgrupper. För ålders- och könsfördelning se Tabell 2.

Läs hela rapporten för vecka 1 - publicerad 11 januari 2018 (PDF, 414 kB)

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.