Sammanfattning

Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är fortsatt mycket låg och säsongen har ännu inte kommit igång. Under vecka 45 analyserades 758 prover för RSV, varav sju prover var positiva. Fallen diagnosticerades i Stockholm, Sörmland, Västernorrland och Västra Götaland. Föregående vecka analyserades 669 prover för RSV, varav två prover var positiva. Hittills under säsongen har totalt 22 fall av RSV diagnosticerats (se Tabell 1).

Läs hela RSV-rapporten – publicerad 15 november 2018 (PDF, 302 kB)

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.