Utbrottsarkiv

Här finns information om avslutade utbrott.

 • Ehec O103 (Sverige, november 2015-maj 2016)

  Utbrottet med ehec O103 som pågått sedan november 2015 anses nu vara över. Totalt kunde 70 fall kopplas till utbrottet och det sista fallet insjuknade i början av maj 2016. Ingen säker smittkälla kunde…

 • Ehec O157 (Sverige juli-september 2016)

  Sedan juli 2016 har åtta fall kunnat kopplas samman i en smittspårning av ehec O157. Tre av fallen är rapporterade med den allvarliga komplikationen HUS. Fallen kommer från Skåne och Blekinge.

 • Ehec O157 (Sverige september 2016-februari 2017)

  Utbrottet är avslutat och totalt kopplades 26 fall till utbrottet. Under februari 2017 kopplades ytterligare fall av ehec O157 till det utbrott som pågick under hösten 2016. Utredningen visar att smittkällan…

 • Ehec O157 (Sverige, juli-september 2018)

  Utbrottet av ehec O157 bedöms vara över och den nationella utredningen avslutas. Ingen gemensam smittkälla kunde identifieras.

 • Ehec O26 (Sverige, september 2015-april 2016)

  Utbrottet med ehec O26 som pågått sedan september 2015 anses nu vara över. Totalt kunde 57 fall kopplas till utbrottet och det sista fallet insjuknade i april 2016. Ingen säker smittkälla kunde fastställas.

 • Enterovirus D68 (USA och Kanada, 2014)

  Från mitten av augusti till december 2014 pågick ett utbrott av enterovirus D68 (EV-D68) i USA och Kanada. Mer än 1400 personer diagnosticerades med allvarlig luftvägssjukdom orsakad av EV-D68 och…

 • Fågelinfluensa H5N1 (Egypten 2015)

  Under 2015 har fler fall än tidigare av fågelinfluensa H5N1 rapporterats från Egypten.

 • Fågelinfluensa H7N9 (Kina 2013-2015)

  Fågelinfluensa av typen A/H7N9 identifierades för första gången under 2013 hos människor med svår luftvägssjukdom i Kina. Sedan dess har fler fall påvisats där och även i andra länder bland resenärer…

 • Gula febern (Angola 2015-2016)

  Sedan december 2015 pågår ett stort utbrott av gula febern i Angola. Mer än tretusen misstänkta fall har rapporterats och över trehundra dödsfall. Flest fall finns i huvudstaden Luanda men utbrott pågår…

 • Gula febern (Brasilien, 2018–2019)

  Brasilien har två år i rad drabbats av stora utbrott av gula febern. Världshälsoorganisationen WHO bedömer att det återigen föreligger risk för omfattande smittspridning under säsongen 2018/2019 och…

 • Harpest (Sverige juli-september 2019)

  Från slutet av juli och fram till sista veckan av september var antalet personer som drabbades av harpest ovanligt högt och fler fall än på 50 år rapporterades in.

 • Hepatit A (2013)

  PUBLICERAT 5 DECEMBER 2013: Utbrottet av hepatit A kopplat till frysta importerade jordgubbar som pågått i de nordiska länderna sedan oktober 2012 är nu över.

 • Hepatit A (Europa, 2016-2018)

  Mellan 2016 och 2018 utreddes ett utbrott av hepatit A i Europa som var kopplat till sexuell smitta.

 • Hepatit A (Sverige, februari–april 2019)

  Utbrottet av hepatit A är över. Smittkällan har inte kunnat identifieras.

 • Hepatit A (Sverige, juni-juli 2018)

  Utbrottet är avslutat och totalt 20 personer har bekräftats tillhöra utbrottet. Utredningen visade att smittkällan var frysta importerade jordgubbar från Polen. Det aktuella partiet av jordgubbar återkallades.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 Nästa

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott

Gå till toppen av sidan