Utbrottsarkiv

Här finns information om avslutade utbrott.

 • Humanfall med salmonellatyp vanlig hos katter

  Utbrottsutredningen gällande personer smittade av salmonellatyp som under vårvintern sågs hos katter och småfåglar är nu avslutad.

 • Kolera (Västindien 2013-2014)

  Kolera förekommer just nu i flera länder i Västindien, bland annat Haiti, Dominikanska republiken, Kuba och Mexiko. Risken för turister bedöms vara låg.

 • Kolerasmitta (Irak 2015)

  Den 12 oktober 2015 rapporterades 1263 personer med kolera i Irak enligt WHO.

 • Legionellainfektion (Sverige, april-september 2018)

  Utbrottet av Legionella longbeachae kopplat till hantering av jord anses nu vara över. Ingen enskild gemensam smittkälla kunde identifieras.

 • Listeria (Europa 2015–2018)

  Utbrottet av listeria i Europa kopplat till fryst majs har klingat av. Aktuella partier av fryst majs och andra frysta grönsaker är återkallade.

 • Listeria AscI0039 (2013-2014)

  Fall av Listeria med misstänkt koppling till charkuterier utreds nu av Folkhälsomyndigheten i samarbete med de regionala smittskyddsenheterna och Livsmedelsverket.

 • Listeria AscI0194 (Sverige, 2013-2015)

  Ett utbrott där den troliga smittkällan var gravade och rökta fiskprodukter pågick under perioden 2013-2015. Under maj till september 2014 hade sammanlagt 17 personer insjuknat med samma undertyp av…

 • Listeria i Västra Götaland

  Listeriautbrottet i Västra Götaland är över. Smittan har kunnat kopplas till en lokal matproducent.

 • Meningokockinfektion (mars 2017)

  Den fjärde mars 2017 inträffade ett fall av meningokockinfektion bland en grupp svenska skidresenärer som vistats i franska alperna. De personer som har haft närmaste kontakt och delat boende med…

 • MERS-coronavirus (2012-2015)

  Coronaviruset Middle East Respiratory Syndrome (MERS-coronavirus) upptäcktes 2012 och orsakar sjukdomen mers. Flest fall har rapporterats från arabiska halvön och från ett utbrott i Sydkorea med sitt…

 • Mässling (Göteborg dec 2017-feb 2018)

  I december 2017 inträffade ett utbrott av mässling i Göteborg. Mässling är en allvarlig sjukdom som smittar mycket lätt. Genomgången sjukdom eller två doser av mässlingsvaccinet ger ett effektivt skydd.

 • Mässling (Stockholm och Uppsala 2013)

 • Pest (Madagaskar, aug-dec 2017)

  Sedan den 23 augusti 2017 pågår ett större utbrott av lungpest på Madagaskar.

 • Polio (Somalia 2013)

 • Psittakos (Sverige, vintern 2018-2019)

  Under de senaste månaderna har fler personer än vanligt i Sverige drabbats av papegojsjuka. De flesta smittade har haft kontakt med avföring från vilda fåglar och för att förhindra smittspridning bör…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 Nästa

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott

Gå till toppen av sidan