Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För Enterobacteriaceae som producerar ESBL och influensa är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7).

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (innehåller bland annat läkar- och patientinformation samt förhållningsregler)

SjukdomAnmälnings- pliktigSmitt-spårnings-pliktigAllmän-farligSamhälls-farlig
Atypiska mykobakterier
information
/ statistik
X
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
information
/ statistik
X
Botulism
information
/ statistik
X X
Brucellos
information
/ statistik
X X
Campylobacterinfektion
information
/ statistik
X X X
Covid-19 
information / statistik
X X X X
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant)
information
X
Cryptosporidiuminfektion
information
/ statistik
X X
Denguefeber
information
/ statistik
X
Difteri
information / statistik
X X X
Ebolavirusinfektion
information
/ statistik
X X X X
Echinokockinfektion
information
/ statistik
X X
Entamoeba histolytica
information
/ statistik
X X
Enterobacteriaceae som producerar ESBL
information
/ statistik
X
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba)
information
/ statistik
X X
Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
information
/ statistik
X X X
Fågelinfluensa (H5N1)
information
/ statistik
X X X
Giardiainfektion
information
/ statistik
X X X
Gonorré
information
/ statistik
X X X
Gula febern
information
/ statistik
X
Haemophilus influenzae (invasiv infektion)
information
/ statistik
X
Harpest (tularemi)
information
/ statistik
X
Hepatit A
information
/ Hepatit A – statistik
X X X
Hepatit B
information
/ statistik
X X X
Hepatit C
information
/ statistik
X X X
Hepatit D
information
/ statistik
X X X
Hepatit E
information
/ statistik
X X X
Hivinfektion
information
/ statistik
X X X
HTLV I eller II
information
/ statistik
X X X
Influensa
information
/ statistik
X
Kikhosta
information
/ statistik
X X
Klamydiainfektion
information
/ statistik
X X X
Kolera
information
/ statistik
X X X
Legionellainfektion
information
/ statistik
X X
Leptospirainfektion
information
/ statistik
X
Listeriainfektion
information
/ statistik
X X
Malaria
information
/ statistik
X
Meningokockinfektion (invasiv)
information
/ statistik
X
Mers-virusinfektion
information
/
X X
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
information
/ statistik
X X X
Mjältbrand
information
/ statistik
X X X
Mässling
information
/ statistik
X X
Papegojsjuka
information
/ statistik
X X
Paratyfoidfeber
information
/ statistik
X X X
Pest
information
/ statistik
X X X
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
information
/ statistik
X X X
Pneumokockinfektion (invasiv)
information
/ statistik
X
Polio
information
/ statistik
X X X
Påssjuka
information
/ statistik
X X
Q-feber
information
/ statistik
X
Rabies
information
/ statistik
X X X
Röda hund
information
/ statistik
X X
Salmonellainfektion
information
/ statistik
X X X
Shigellainfektion
information
/ statistik
X X X
Smittkoppor
information
X X X X
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
information
/ statistik
X
Stelkramp
information
/ statistik
X
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
information
/ statistik
X X X X
Syfilis
information
/ statistik
X X X
Trikinos
information
/ statistik
X X
Tuberkulos
information
/ statistik
X X X
Tyfoidfeber
information
/ statistik
X X X
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
information
/ statistik
X X
Vibrioinfektion (exklusive kolera)
information
/ statistik
X X
Viral meningoencefalit
information
/ statistik
X
Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber)
information
/ statistik
X X X
Yersiniainfektion
information
/ statistik
X X