Denna information syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar och gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad. Klicka på en bokstav i alfabetet för att hitta den sjukdom du söker.

Texterna är framtagna i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkarföreningen. De är ursprungligen skrivna av Bengt Normann, Lasse Tideström och Yvonne Andersson. För uppdateringar ansvarar Anders Wallensten från Folkhälsomyndigheten samt Anders Lindblom, Helena Hervius Askling och Hans Fredlund från Smittskyddsläkarföreningen.