Sjukdomsinformation om herpes simplex

Herpes simplex-virus (HSV) förekommer över hela världen och människan är den enda värden. Viruset finns i två närbesläktade former som båda kan ge utslag och sår på läppar och könsorgan.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar herpes simplex och hur sprids det?

Bild på Herpes simplex typ 1 (från munsår).Herpes simplex typ 1 (från munsår). Foto: Kjell-Olof Hedlund

Vid herpes simplexinfektion uppstår blåsor på ett avgränsat hudområde. När man blir smittad vandrar viruset längs hudnerver till en nervknuta där det kan ”vila” under många år. Sedan kan det aktiveras vid solbadning, menstruation, stress etc. och vandra ut till huden eller slemhinneytan där det ger upphov till nya herpesblåsor.

Det finns två typer av herpes simplexvirus. Man kan bara smittas en gång av varje virustyp. Inkubationstiden varierar från några dagar upp till tre veckor. Nästan alla smittas någon gång under livet av herpes simplexvirus. De flesta smittas som barn eller i ungdomsåren. Vanligaste smittvägen är saliv men även utslagen är smittsamma. Utslagen finns oftast på läppar eller könsorgan.

Vid infektionstillfället kan viruset utsöndras i många veckor, därefter endast vid återkommande symtom.

Symtom och komplikationer

  • Förstagångsinfektion (primär) – icke genital: Många får inga kliniska symtom av primärinfektionen. Barn som smittas kan dock insjukna med feber och blåsor i munnen och på läpparna. Blåsorna brister snart och slemhinnan i munnen blir kraftigt svullen och lättblödande. Tillståndet är mycket smärtsamt och under en period kan det vara svårt att få i barnet vätska, och ibland får man ge vätskebehandling på sjukhus. Tillståndet går dock över och barnen tillfrisknar inom 2 veckor.
    Lokaliserade hudinfektioner kan också förekomma. Tillståndet är smittsamt vid direkt kroppskontakt (till exempel mellan brottare). Ibland leder HSV-1 till en infektion i ögonen och den drabbade kan få svåra skador i hornhinnan.
  • Reaktivering av icke-genital herpes: HSV reaktiveras ofta lokalt i huden och på slemhinnorna, men viruset kan också orsaka en ovanlig men mycket allvarlig hjärninflammation som kan vara dödlig om den inte behandlas. I dag finns emellertid effektiva läkemedel, men de måste ges tidigt i sjukdomsförloppet för att patienten ska klara sig utan skador.
  • Förstagångsinfektion (primär) – genital: Få smittade får några symtom av en primärinfektion på könsorganen, men i så fall kommer först en diffus rodnad och därefter vätskefyllda blåsor som snart brister och blir till sår. Såren är ofta mycket smärtsamma. Man kan också ha hög feber, huvudvärk och ömmande, svullna lymfkörtlar i ljumskarna. Utan behandling kan det ta 3–4 veckor innan man är helt återställd och såren läkta.
  • Reaktivering av genital herpes: Återfallen av genital herpes är betydligt lindrigare än förstagångsinfektionen. Den drabbade får rodnad, blåsor och sår inom ett begränsat område, men utslagen är inte alls lika ilskna och det hela läker ut på 7–10 dygn. Ibland kan man känna stickningar och klåda några dygn innan blåsorna och såren uppträder. Antalet återfall (recidiv) varierar – vissa får inga alls medan andra får upp till fyra varje år. Ett återfall under graviditeten påverkar inte barnet, men barnet kan smittas om en gravid kvinna har en pågående genital herpesinfektion i samband med förlossningen. Är kvinnan medveten om sin infektion ska hon informera barnmorskan för att eventuellt förlösas med kejsarsnitt.

Diagnostik och behandling

Ofta är herpesinfektionen så typisk att det inte är nödvändigt att ta några prover. Diagnosen kan dock säkerställas genom att ta sekret från en färsk blåsa eller ett sår och skicka det till ett laboratorium för viruspåvisning. Det finns också metoder för att snabbt påvisa virus i ryggmärgsvätskan från patienter med hjärninflammation.

Det finns ingen medicin som tar bort herpesviruset ur kroppen. Däremot finns medicin mot herpesvirus som kan lindra symtomen, både vid en förstagångsinfektion och vid svåra återfall och herpesorsakad hjärninflammation.

Förebyggande åtgärder

Hälsoupplysning är värdefullt för att förebygga smitta. Gravida kvinnor med en pågående, aktiv genital herpes blir ofta förlösta med kejsarsnitt för att undvika att barnet smittas vid förlossningen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och det behövs inga särskilda smittskyddsåtgärder.

Läs mer på andra webbplatser

INFPREG (Kunskapscentrum för infektioner under graviditet)
CDC: Genital herpes

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Gå till toppen av sidan