Sjukdomsinformation om trikomonasinfektion

Trichomonas är en parasit som kan orsaka en sexuellt överförbar infektion. I Sverige är det en relativt ovanlig orsak till slidkatarr. Trikomonasinfektion är betydligt mer vanlig globalt.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar Trikomonasinfektion och hur sprids den?

Sjukdomen orsakas av en parasit, Trichomonas vaginalis. Parasiten finns hos infekterade kvinnor i slidan och smittar vid samlag och andra oskyddade sexuella kontakter.

Inkubationstiden kan vara kort, några dygn, men kan vara längre upp till några veckor. Sexualpartners till smittade personer är ofta smittade (70-85 procent). Trichomonas kan överföras till barnet vid förlossningen

Symtom och komplikationer

Bara omkring en fjärdedel av män som smittas och hälften av kvinnor som smittas får symptom. Symtomen på infektion är sveda/klåda genitalt och hos kvinnor även flytningar som kan vara gul-gröna och ibland illaluktande.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs främst genom mikroskopi av prov från slidan, urinrör eller urin. Det är dock svårt att erhålla ett bra provmaterial från män för att ställa diagnos.
Infektionen är lätt att behandla med antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Kondom ger ett relativt säkert skydd mot trikomonasinfektion, och andra sexuellt överförda infektioner, om kondomen är hel och används under hela samlaget. Sannolikheten för smitta är tämligen stor, och trots infektion är det inte alltid parasiten påvisas. Sexualpartners ska också få behandling med antibiotika, även om man inte kan påvisa parasiten.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Trikomonasinfektion är inte anmälningspliktig. Kontaktspårning för att finna andra smittade är dock viktig.

Kommentarer

Det har visats att trikomonasinfektion ökar risken för att överföra smitta med hivvirus.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Trichomonas infection

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan