Analystyp
Indikation

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

Provmaterial

BAL eller sputum i första hand, även nasofarynxsekret (ej kolad pinne), serum och EDTA-blod. Även urin och feces kan vara aktuellt.

Provtagnings­anvisningar
  • BAL
  • Sputum
  • NPH i flytande transportmedium (ej kolad pinne)
  • Svalgprov
  • Vacutainerrör utan tillsats, serumrör
  • Vacutainerrör med EDTA, endast från svårt sjuk patient

Provmaterialet bör förvaras i kyl inför transport.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

För en snabb transport hänvisar vi exempelvis till PostNord expressbrev som levereras nästföljande vardag innan kl 10.

Svarstid För akuta prov ges svar inom 12 timmar efter provets ankomst, förutsatt att Folkhälsomyndigheten kontaktas (telefon: 010-205 24 44) innan provet skickas.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases (WHO)

ECDC risk assessment

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

Transport av prov till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys

Alla beställare av SARS-CoV-2 analyser ska använda e-remiss SARS-CoV-2