Enterovirus (ej polioövervakning)

Molekylär typning med sekvensering.

Analystyp
Indikation

Vid verifierad enterovirusinfektion (ej polio). Ingår ej i det nationella övervakningsprogrammet för enterovirus inklusive poliovirus.

Provmaterial

Feces, likvor, svalg, svalgköljsvätska, isolat från feces.

Provtagnings­anvisningar
  • Feces: 2-4 provtagningsskedar i sterilt rör.
  • Likvor: 0,5-3 mL i sterilt rör.
  • Svalg: pinne i 0,5 mL fysiologisk koksalt.
  • Svalgsköljvätska: gurgling i fysiologisk koksalt.
Transport
  • Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid Upp till 1-3 veckor
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.

OBS: Vid viral meningit- och poliovirus-påvisning anmäls viral meningit av det laboratorium som utfört primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Gå till toppen av sidan