Bakterieisolat

Resistensbestämning av bakterieisolat med gradienttest eller diskdiffusion (max 5 antibiotika/analys).

Analystyp
Indikation Resistensbestämning av olika bakteriearter.
Provmaterial Bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Om telefonsvar önskas måste detta anges på remissen tillsammans med telefonnummer och kontaktperson.

Transport
Svarstid Inom 3 till 7 dagar.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Resistensbestämning sker med diskdiffusion och/eller Etest beroende på bakterieart.

Gå till toppen av sidan